Witamy

Wykonujemy wszelkie prace studialne i projektowe poprzedzające realizacje inwestycji komunalnych i prywatnych związanych z uzbrojeniem terenu i ochroną środowiska. Prowadzimy nadzory nad realizacją inwestycji. Oferujemy również opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Specjalizujemy się w opracowaniach związanych z branżą sanitarną, w szczególności zagospodarowaniem wód deszczowych. Dysponujemy doświadczonym zespołem własnych pracowników oraz współpracujących branżystów – realizujemy kompleksowe projekty w zakresie dróg i pełnego uzbrojenia terenu wszystkich branż oraz budownictwa kubaturowego.

Proponujemy opracowanie analiz, koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych oraz prowadzenie nadzorów w zakresie:

  • Kompleksowego uzbrojenia terenu oraz w zakresie poszczególnych branż
  • Oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
  • Zagospodarowania wód opadowych – podczyszczalnie, zbiorniki retencyjne, infiltracja

Nasi kontrahenci wiedzą, że zlecone nam zadania są wykonywane:

  • Przez projektantów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe
  • Z odpowiedzialnością i zaangażowaniem w ciągu całego procesu inwestycyjnego oraz w czasie eksploatacji
  • Za pomocą najnowocześniejszych narzędzi projektowych

Zapraszamy do współpracy!