model dla Piły

Podpisaliśmy kolejny kontrakt na budowę modelu sieci kanalizacji deszczowej - dla miasta Piła. 

Model wykonywany będzie w oparciu o oprogramowanie Bentley SewerGems i posłuży jako podstawa opracowania "Programu ogólnego kompleksowego zagospodarowania wód opadowych, roztopowych i drenażowych dla miasta Piła"